Bliver man mest våd af at løbe eller gå i regnen?

Ja det spørgsmål har mange ”regnet” på. Når man bevæger sig udenfor i regnvejr, bliver man primært våd to steder. På hovedet og på forsiden af kroppen, hvor der rammer flest regndråber, efterhånden som man bevæger sig frem i regnen

Når man skal regne på, om man bliver mest våd af at løbe eller gå, kan man forsimple regnestykket en smule ved at antage, at det er vindstille. Regnen falder altså for regnestykkets skyld her helt lige ned på dem, der har vovet sig ud i det våde vejr. Mængden af vand, man rammes af på forsiden af kroppen, afhænger ikke af den tid, man opholder sig i regnen, da man altid får samme mængde vand, uanset hvor hurtigt eller langsomt man bevæger sig. Det skyldes, at kroppen skal bevæge sig gennem samme rute, uanset om man løber eller går. Så det er mængden af vand man rammes af ovenfra der er afgørende. Vi går ud fra at det regner konstant, så jo kortere tid du opholder dig i regnvejret, des mindre våd bliver du samlet.

Konklusionen er, at det kan svare sig at løbe frem for at gå. Den der løber er ca 2,5 gang hurtigere end den gående, det betyder den løbende bliver ramt af ca 40% mindre vand, gevinsten ved at løbe i regnen er, at du bliver 30-50% mindre våd.